Techniky řešení problémů a rozhodování

Techniky řešení problémů a rozhodování

Osvojení si dovedností analyzovat a vyhodnocovat vstupní informace.
 Efektivní řešení systémových a náročných problémů.