Techniky a metody mapování toku hodnot přímo v praxi.
Vytvoření map současného a budoucího stavu.