CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • ZVLÁDALI sami sebe, pochopili svou osobnost, svou roli ve společnosti a UMĚLI s ní efektivně pracovat
 • EFEKTIVNĚ ŘÍDILI své zaměstnance?
 • NAUČILI SE eliminovat stres a konfliktní situace během pracovního dne?
 • ZVÝŠILI produktivitu a efektivitu týmové spolupráce?
 • OCENILI možnost vlastního seberozvoje?
Objednejte si kurz „OSOBNOST MANAŽERA, CHOVÁNÍ A ŘÍZENÍ MANAŽERA, PRÁCE V TÝMU A S TÝMEM“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit pojmy: řízení/vedení či koučování, role manažera, přirozená autorita
 • identifikovat klíčové vlastnosti osobnosti, charakter a temperament vedoucích pracovníků
 • seznámit se a porozumět typům chování, vymezení rolí a stylům řízení
 • osvojit si různé manažerské styly a jejich uplatnění v každodenní manažerské praxi
 • uvědomit si svůj vlastní styl
 • ovládat jednoduché proaktivních techniky zvládání manažerské zátěže
 • zvládat stresové a konfliktní situace v každodenní praxi a umět je úspěšně eliminovat
 • pochopit smysl a význam práce s týmem a práce v týmu
 • zvýšit produktivitu a efektivitu týmové spolupráce /pozitivní synergie/
 • identifikovat a charakterizovat týmové role a jejich využití pro vedení týmu
 • být schopen naučené znalosti a dovednosti aplikovat do svého profesního života

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti manažerských dovedností
 • všichni, kteří začínají na manažerské pozici
 • všichni, kteří pracují s týmem  

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 3 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem

PROČ REALIZOVAT TENTO VZDĚLÁVACÍ KURZ?

Manažer buď řídí sebe a tým určeným směrem, nebo se tým řítí neznámo kam.