CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • BYLI vyrovnaní a PODÁVALI potřebný pracovní výkon?
 • UMĚLI sladit pracovní a osobní život?
 • POUŽÍVALI techniky, které vedou k pracovní a životní rovnováze?
 • NAUČILI SE rychle a jednoduše doplňovat energii během pracovního dne?
 • OCENILI možnost vlastního seberozvoje v oblasti životní rovnováhy?
 
Objednejte si kurz „WORK-LIFE BALANCE“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co je to pracovní a životní rovnováha a jak nás ovlivňuje její optimální nastavení
 • identifikovat svůj dosavadní způsob
 • pochopit potřeby a motivy svého chování – sebepoznání
 • seznámit se a porozumět principům a zásadám životní rovnováhy a umět je aplikovat ve svém životě
 • naučit se rychle a jednoduše doplňovat energii během pracovního dne
 • odpoutat od pracovních povinností a uvolnit mysli
 • naučit se pracovat sám se sebou

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti životní rovnováhy
 • všichni, kteří mají vysoké pracovní tempo a začínají na sobě cítit první známky stresu
 • všichni, kteří chtějí začít s rozvojem sami u sebe

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem
 

PROČ WORK-LIFE BALANCE ?

Většina z nás si nemůže dovolit změnit svůj dosavadní pracovní život. Poměrně snadno lze však sladit pracovní požadavky s osobními schopnostmi a potřebami. Poznejte, jak je důležitá rovnováha mezi dosažením cílů a hnaním se vpřed, mezi napětím a uvolněním, a především pak mezi vnitřními hodnotami a vnější cestou, po níž jdete.
 

Změňte svůj dosavadní způsob myšlení a vydejte se s námi nalézt rovnováhu pracovního a soukromého života.