CHCETE, ABY VAŠI ZAMĚSTNANCI:

 • BYLI vyrovnaní a PODÁVALI potřebný pracovní výkon?
 • ZVLÁDALI STRES a UMĚLI s ním efektivně pracovat?
 • POUŽÍVALI techniky, které vedou k eliminaci stresu?
 • NAUČILI SE rychle a jednoduše doplňovat energii během pracovního dne?
 • OCENILI možnost vlastního seberozvoje v oblasti zvládání stresu?
   
Objednejte si kurz „ZVLÁDÁNÍ STRESU“, který Vám vyladíme dle vašich konkrétních potřeb na míru.
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 
 • porozumět a pochopit, co je to stres a co jsou jeho příznaky
 • identifikovat obvyklé stresory a znát jejich působení
 • zvládat stresové situací v každodenní praxi a umět je úspěšně eliminovat
 • seznámit se a porozumět technikám na zvládnutí stresu a napětí
 • znát zásady prevence před syndromem vyhoření jako zdravého pokusu o naší seberegulaci
 • naučit se rychle a jednoduše doplňovat energii během pracovního dne k udržení pracovního výkonu
 • odpoutat se od pracovních povinností a uvolnit mysli
 • být schopen naučené znalosti a dovednosti aplikovat do svého života
 • psychologická diagnostika stresu

CÍLOVÁ SKUPINA

 • všichni, kteří si chtějí oživit a rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti zvládání stresu
 • všichni, kteří mají vysoké pracovní tempo
 • všichni, kteří začínají na sobě cítit první známky stresu 

OBSAH

 • bude sestaven na míru na základě naší společné vstupní konzultace v návaznosti na vaše konkrétní vzdělávací potřeby
 • je vždy naplánován v souladu se strategickými cíli a hodnotami vaší společnosti

ROZSAH

 • 1 - 2 dny dle rozsahu zadání

ÚČASTNÍCI

 • obdrží speciálně připravené materiály a pomůcky
 • mají možnost konzultací k dané problematice 
 • získají osvědčení o absolvování

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • interaktivita, která zaručuje zapojení účastníků a jejich aktivní přístup během vzdělávacích aktivit
 • srozumitelné a prakticky uchopitelné informace
 • přenos poznatků do praxe
 • zpětná vazba lektora pro účastníky a zadavatele
 • učení se zážitkem
 

PROČ ZVLÁDÁNÍ STRESU?

Jste pořád velmi zaneprázdnění? Je pravda, že život bez stresu neexistuje. Pocity stresu zažíváme prakticky neustále. Podíváme-li se na tento fakt z pozitivní stránky, pak lze konstatovat, že stres pomáhá všem organizmům a tedy i člověku, přizpůsobit se prostředí, ve kterém žije. Pojďte umět řešit každodenní stresové situace a měnit je ve svou výhodu, která umožní vaší osobnosti vyrůst a uzrát, ale také umět se naučit se stresu zbavovat a předcházet syndromu vyhoření. Přestáváme žít, jen fungujeme. 

Pojďte si nechat ukázat cestu, jak se uzdravit a znovu začít život znovu plnohodnotně prožívat.