Teambuildingový program zaměřený na rozvoj týmové spolupráce se věnuje stanovení pravidel komunikace v rámci skupiny. Za pomocí teambuildingových aktivit si členové týmu uvědomují sounáležitost s ostatními. Činnosti navozují situace, kdy je zapotřebí spolupráce všech členů týmu a jejich společné zapojení. Týmová spolupráce přináší možnost splnění úkolů, které by samotný jedinec nezvládl. Společná synergie tým stále posouvá dále, účastníci přirozeně vidí přínosy týmové spolupráce  - tzv. win-win efekt. Program je zaměřen také na posílení týmového ducha a vytvoření společných zážitků, které jsou zároveň odměnou. 

VYBRANÉ TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY PROGRAMU

Ice Break aktivity jsou zaměřené na navození vhodné kooperující atmosféry v průběhu kurzu.

Desperáti - teambuildingová aktivita soustředící se na nastavení pravidel týmové spolupráce a komunikace jako základního předpokladu dobrého fungování týmu. Tým řeší atraktivní kriminalistickou zápletku za využití kriminalistických identit a jiných odborných pomůcek.

Obelisk ZIN - problémová komunikační aktivita, při které si účastníci uvědomí nezbytnost vzájemného naslouchání a týmové komunikace, vyjednávání a argumentace.

Drobné týmové aktivity jsou série úkolů na sebe navazujících a podporujících týmovou komunikaci či spolupráci, schopnost hledání netypického řešení či umění prosadit si vlastní názor.  Různorodost jednotlivých aktivit zajistí zábavu pro každého jedince. 

Tyto aktivity lze uskutečnit téměř kdekoliv! A to, ať už se jedná o hotelové prostory, sídla firem, zámky nebo louky.  

UKÁZKA JEDNODENNÍHO PROGRAMU


09:00                  Příjezd klientů

09:15 – 10:00   Icebreak aktivity, seznámení s programem

10:00 – 12:00   Týmová hra: Čtverce

12:00 – 13:30   Oběd

13:30 – 16:00   Problem-solvingové aktivity

16:00 – 16:30   Zpětná vazba k předchozím aktivitám, vyhlášení výsledků z celého dne

16:30                  Rozloučení s klientem, odjezd

 STRATEGICKÁ A TÝMOVÁ HRA: ČTVERCE

CÍL AKTIVITY

  • strategie a společný postup
  • prohloubení týmové spolupráce, komunikace a důvěry

FYZICKÁ ZÁTĚŽ                střední

PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ         nízkástřední

PŘÍNOS AKTIVITY PRO ÚČASTNÍKY

  • prohloubení týmové spolupráce
  • převzetí zodpovědnostiza týmový výsledek

POPIS

Zábavná aktivita vyžadující podávání včasné zpětné vazby ostatním kolegům, proaktivní hledání cesty k zefektivnění probíhajících činností.

Při řešení zadanho úkolu je rozhodujíccí míra a ochota pro vzájemnou spolupráci v týmu, jasné stanovení týmové strategie  a její dodržování v rámci jednotlivých týmových rolí.

Úkolem týmu je v co nejkratším čase vyplnit připravenou tajenku. Každé pole má svou souřadnici (A1, B1,...). Písmena do jednotlivýchpolí účastníci získávají na připravených stanovištích podle předně vysvětleného systému. 

PROBLEMSOLVINGOVÉ AKTIVITY

OBŘÍ FILMOVÉ TRIXESO

Zahrajte si pexeso ve velkém a netradičním pojetí. Oproti pexesu zde hledáte tematicky propojené trojice – fotku, název a hlášku z filmu.

VĚDECKÁ PŘÍSLOVÍ

Soubor obecně známých přísloví je převeden do vědeckého, na první poslech nesrozumitelného jazyka. Cílem týmu je tato přísloví převést zpět do běžné řeči.

DA VINCIHO MOST

Z dodaných součástek sestavte co nejdelší samonosný most. V případě obtíží lze využít návodu mistra vynálezce Leonarda Da Vinci…

BAŽINA

Každý z týmů má svůj vlastní „krokodýlí hřbet“, na kterém stojí (jediná věc, na které může stát). Členové týmu musí spolupracovat tak, aby byli schopni efektivně přesunovat a následně využívat „hřbety“ k bezproblémovému průchodu bažinou.

Poptávkový formulář

Rozvoj týmové spolupráce a komunikace

Kontaktní informace

+420 730 874 555

Neradi čekáte? Zavolejte nám!

Detaily k akci

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

* - Toto pole je povinné