CÍLE TEAMBUILDINGU

Při plánování teambuildingu je zásadní stanovit si cíle. Mezi nejčastější cíle teambuildingu patří:

 • seznámení se s novými kolegy
 • zlepšení vztahů v týmu
 • prohloubení komunikace
 • zlepšení celkové atmosféry na pracovišti
 • řešení problémů "jinak" (out of box thinking)
 • poznávání naší jedinečnosti a uvědomění si "jinakosti" sebe a kolegů

V posledních letech vnímáme posun od "zátěžových kurzů" k více zábavným a zážitkovým aktivitám. Mnohdy je nejdůležitější společně strávený čas mimo pracoviště a kombinace poznávání nových míst  s netradičními teambuildingovými aktivitami a úkoly.

TEAMBUILDING PRO LEPŠÍ TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Prohloubení týmové spolupráce je nejčastějším benefitem, který Vám teambuilding přináší. Prohloubení týmové spolupráce vede ke zvýšení výkonnosti celého týmu, zefektivnění komunikace uvnitř skupiny, pomůže v orientaci na cíl a zvyšuje motivaci zaměstnanců.
 

Teambuilding nejsou pouze aktivity a tréninky, ale především každodenní práce členů týmu na rozvoji vztahů

Dobře postavený teambuilding  je vhodné použít jako start pro nový tým, při výrazné personální obměně v týmu, nebo pro udržování  efektivního a zdravého týmu. Dále také jako restart po zátěžovém období, krizích atd…
Teambuilding ve své absolutní většině vychází ze zážitkové pedagogiky. Účastníci prochází  mnoha aktivitami a modelovými situacemi, které jsou postaveny především „zážitkově“. Často také probíhají venku v přírodě.  Za zcela zásadní je potřeba vnímat, že fyzické ani motorické dovednosti účastníků nesmí rozhodovat o úspěchu a výsledku jednotlivých modelových situací  a zážitkových her.

Icebreakers - teambuildingové aktivity

Jsou drobné hry sloužící k seznámení účastníků, k odbourání prvního ostychu i zahřátí se před větší aktivitou. Tyto úvodní teambuildingové aktivity jsou nezbytné pro navození dobré atmosféry teambuildingového kurzu. Icebreaker aktivity jsou voleny od nejméně náročných až po situace, kde je již nutná hlubší kooperace jednotlivých členů týmu. V rámci icebreaker aktivit je kladen velký důraz na vzájemné seznámení jednotlivých členů týmu, což je nezbytné pro jeho další fungování.

Přínos aktivity:  vzájemné seznámení se s kolegy, nastavení pozitivní atmosféry v týmech, posílení interpersonálních vazeb napříč týmy a zvýšení osobní angažovanosti.

STRATEGICKÝ TEAMBUILDING

Je soubor vysoce sofistikovaných komplexních programů, kdy je nutná velmi úzká spolupráce mezi jednotlivými členy týmu za udržení kvalitní komunikace, toku informací a včasného podávání zpětné vazby. Strategické teambuildingové aktivity jsou rovněž zařazovány do teambuildingových programů pro efekt přímé konfrontace s postupem ostatních týmů, motivování a krystalizaci týmových rolí.

Přínos strategického teambuildingu:

 • prohloubení týmové spolupráce a komunikace
 • převzetí zodpovědnosti za týmový výsledek
 • aktivace týmového uvažování účastníků
 • zvýšené povědomí zaměstnanců o týmové strategii
 • uvědomění si významu týmových rolí
 • zvýšení rozhodnosti
 • lepšení povědomí o týmových prioritách.

KOMUNIKAČNÍ TEAMBUILDING

Jak již název napovídá, jedná se o aktivity a modelové situace těžící z problémů komunikace běžného života, kdy je hlas podpořen vizuálními podněty případně hmatovými i čichovými vjemy. Naše aktivity pro rozvoj komunikace tyto lidské smysly úmyslně oddělují, staví mezi ně bariéry a tím cvičí jedince i týmy v poskytování optimálního množství informací, nevědomém či cíleném zkreslováním skutečností, doptávání se na detaily a podávání zpětné vazby.

Přínos aktivity: identifikace komunikačních bariér v pracovním životě, stanovení komunikačního optima při předávání informací kolegům, posílení komunikačních schopností a eliminace komunikačních chyb.

PROBLEM SOLVINGS - ŘEŠENÍ TÝMOVÝCH ÚKOLŮ

Série na sebe navazujících úkolů podporující týmovou komunikaci, vzájemnou spolupráci, schopnost rychlého rozhodování, hledání nestandardního řešení a umění ho prosadit. Za důležitý efekt této části kurzu považujeme především  možnost vidět se navzájem při řešení velmi rozdílných úkolů a tím se seznámit se svými dovednostmi a schopnostmi a naučit se vzájemně respektovat.

SLOVO TEAMBUILDING A OMT group

Slovo teambuilding vzniklo spojením dvou anglických slov. Konkrétně se jedná o slovo „team“, což v českém jazyce znamená tým, a slovo „building“ znamenající v překladu budování. Původní staroanglické slovo "team" znamenalo "spřežení". To bylo ještě odvozeno od slova "teon", jenž má význam "táhnout".
 
Teambuildingová agentura OMT group se zabývá pořádáním teambuildingu a teambuildingových akcí již od roku 1999. Teambuilding stále vnímáme jako důležitý prvek rozvoje týmové spolupráce. Firemní teambuilding je vhodným doplňkem vzdělávání zaměstnanců.
Teambuildingové aktivity mohou plynule navázat na vzdělávací seminář, prohloubit nabité znalosti, zlepšit týmovou spolupráci a zvýšit efektivitu celého týmu. Důležitým prvkem je poskytnutí zpětné vazby všem účastníkům teambuildingu.

Poptávkový formulář

Proč teambuilding?

Kontaktní informace

+420 730 874 555

Neradi čekáte? Zavolejte nám!

Detaily k akci

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

* - Toto pole je povinné