TEAMBUILDINGOVÉ HRY

Aktivity zaměřené především na zlepšení společených vztahů, zdokonalují jemné dovednosti jako komunikaci, kooperaci, strategické myšlení, krizové jednání a mnohé další. Cílem těchto aktivit a her je vytváření efektivních pracovních vztahů, snižování pochybností jednotlivých členů a hledání řešení problémů v rámci týmu. 

ICE BREAK AKTIVITY

Aktivity zaměřené na nastavení atmosféry, prolomení ledů a vzájemné seznámení. Tyto aktivity jsou nezbytné pro navození dobré atmosféry kurzu. Jsou voleny od nejméně náročných až po situace, kde je již nutná hlubší kooperace jednotlivých členů týmu. V rámci aktivit je kladen velký důraz na vzájemné seznámení jednotlivých členů týmu, toto je nezbytné pro další fungování týmů v rámci dalšího programu.

 

 • Na palubu - Cílem skupiny je vměstnat se do vyznačené zóny. Zóna se několikrát změnšuje a skupina tak musí hledat řešení, která pomáhají k uvolnění atmosféry a překonávání ostychu a osobních bariér.
 • Fishline - Zábavná hra na zahřátí celého týmu a prolomení prvních ledů mezi kolegy. Cílem hry je seřadit se vedle sebe tak, aby stály v abecedním pořadí dle prvního písmene své maminky, nejlepšího kamaráda či oblíbeného místa pro dovolenou. Vtipná hra na žáčátku programu, která probudí v lidech první strategické a komunikační schopnosti
 • ID karta - Jednoduchá hra, kde je cílem především trochu poznat své kolegy a to prostřednictvím rychlé výměně určitých údajů o dané osobě a tzv. dočasné výměne identity. 
 • Gordický uzel - Hráči vytvoří kruh, zavřou oči, a na povel vloží levou ruku dovnitř kruhu, snaží se chytit ruku někoho v kole. Poté provedou stejný postup s pravou rukou. Když otevřou oči, zjistí, že jsou záhadně propleteni. Druhá fáze spočívá v rozplétání lidského uzlu bez rozpojení rukou, kde mohou libovolně otáčet, skákat a přenášet hráče, avšak nesmí rozpojit ruce.
 • Sochy Moa - Skupina hráčů, kteří se na moment stanou sochami, a jedna osoba hrajícího sochaře, jehož úkolem je rozesmát jednotlivé sochy. Sochař začíná hru tím, že zastaví hráče v jejich pohybu slovem "nehýbat se!". Poté si vybere jednu sochu a ji upravuje různými způsoby, zatímco hráč nesmí pohnout ani brvou. Pokud sochař uvidí jakýkoliv pohyb, hráč vypadává. Vypadlí hráči pak pomáhají sochaři rozesmát zbylé sochy. Hra končí, když zůstane poslední hráč, který odolá všem pokusům rozesmát se.

 STRATEGICKÉ TEAMBUILDINGOVÉ HRY

Tyto jsou zaměřeny na tvorbu týmové strategie, zlepšování vztahů, poznávání kolegů v nestandartních situacích a v neposlední řadě také k diagnostice rolí v týmech. Pod dozorem lektora týmy vymýšlejí a vzájemně obhajují týmový postup, který následně raelizují. Na závěr aktivit týmy obdrží zpětnou vazbu a anlyzují nejlepší (vítěznou) strategii a týmový postup. 

 • Desperáti Velmi zábavná teambuildingová hry simulující kriminalistické pátrání s využitím prvků mobilní komunikace.
 • Čtverce Úkolem týmu je v co nejkratším čase vyplnit připravenou  tajenku. Každé pole má svou souřadnici (A1,B1,….). Písmena do jednotlivých polí účastníci získávají na připravených týmových stanovištích podle přesně vysvětleného systému.
 • Stavba města Modelová situace, ve které musí jednotlivé týmy postavit město, které splňuje předem definované parametry.
 • Neúplatní - Každý tým představuje mafiánskou rodinu ve městě. Úkolem týmu je vydělat co nejvíce peněz. Peníze tým získá obsazením infrastruktury na velkém herním plánu, který je společný pro všechny týmy.
 • a další

PROBLEMSOLVINGOVÉ AKTIVITY

Série na sebe navazujících úkolů podporující týmovou komunikaci, vzájemnou spolupráci, schopnost rychlého rozhodování, hledání nestandardního řešení a umění ho prosadit. Za důležitý efekt těchto aktivit považujeme především možnost vidět se navzájem při řešení rozdílných úkolů a tím se seznámit se svými dovednostmi a schopnostmi a naučit se vzájemně respektovat. Disponujeme více než 150 problemsolvinovými aktivitami, jejichž časový limit se pohybuje mezi 20-30 minutami. Doporučujeme zařadit v sérii 4-8 aktivit podle časové dotace. Aktivity je možné realizovat jak ve venkovních prostorách, tak přímo ve vaší kanceláři.

 • Nejvyšší věž JengaZe stabilně postavené dřevěné věže odebírejte jednotlivé stavební prvky tak, aby se věž nezřítila. Souběžně použijte získaný materiál ke zvýšení stávající věže na její maximální výšku. Aktivita zaměřená na týmovou koordinaci a disciplínu.
 • Jeřáb - Silná týmová aktivita, kdy členové týmu dálkově pomocí vodících provázků ovládají „jeřáb“. Ten sbírá kostky a staví je podle zadání do vysoké věže.
 • Domino efekt Postavte takovou dráhu z velikých dominových kostiček, abyste propojili vyznačené body a splnili různá zadání pro přenos energie na další kostky (např. přenos kuličkou na vzdálenost 30cmm překonání vertikální překážky, …)
 • Balanční deska Na vratkou desku „levitující“ v prostoru umísťujte různě těžká závaží tak, aby se deska nezřítila a přitom jste dosáhli co největšího bodového zisku.
 • Angry birds live - Po vzoru počítačové hry si i vy se svým týmem sestřelte obřím prakem neposedná zelená prasátka… zábavná aktivita, která vás absolutně vtáhne do hry!

Poptávkový formulář

Teambuildingové hry

Kontaktní informace

+420 730 874 555

Neradi čekáte? Zavolejte nám!

Detaily k akci

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

* - Toto pole je povinné